Блог

автокаско 🍀 упътване за ползване

Гражданска отговорност и застраховката автокаско са най-разпространени на пазара. Доста хора считат, че ги познават. Но те са и причината за най-много разочарования. В нашия дългогодишен опит квалифицирахме няколко аспекта в застраховката на автомобила, които водят до пълен или частичен отказ от обезщетение.

Тук искам да отбележа, че тази статия няма за цел да отчита специфичните нужди от застраховка Каско на МПС. Тя споделя правилата, които важат във всички компании при стандартни условия.

Опитът ни показва, че причините за неудовлетвореност от застраховките сързани с автомобила могат да бъдат квалифицирани в няколко различни раздела.

I. Непознаването условията на застраховката автокаско

II. Пропуски при настъпване или установяването на щета

III. Детайли при завеждането на щетата по автокаско

И така, без да се бавим да се гмурнем на дълбоко в особеностите на затраховката на автомобила.

I. Непознаване на условията на застраховката автокаско.

Тук целта не е да вменявам вина или да упреквам. За мен също четенето на условията не е леко занимание, въпреки че е основна част от работата ми. В тази статия искам да те запозная с подробностите по застраховката Каско на МПС, които се пропускат и водят до разочарования.

Основна причина за непознаване на условията е очакването застраховката каско да има подобни условия като задължителната застраховка Гражданска отговорност. И двете застраховки касаят автомобила ни. Но са много различни. Гражданската отговорност има социален характер – има за цел да обезщети потърпевшите от пътно-транспортно произшествие. Затова е задължителна и почти няма изключения.

Застраховката Каско на МПС, която покрива материалните загуби на собственика в резултат на покрит по полицата риск. Тя е доброволна застраховка, което значи, че собственика и застрахователят избират дали да закупят или предложат покритие. Полицата е основана на покрити рискове и има доста голям набор от изключения. Познаването на продукта в подробности помага да си спокоен в мирно време и сигурен в труден момент.

Къде се разминават очакванията между застрахованите и застрахователите при щета? Кои са условията, които водят до отказване на обезщетение? В следващите редове споделям всичко, което сме установили в повече от двадесет годишния ни опит.

  1. Неспазване на сроковете за уведомление при щета по полица автокаско.

“в срок до /провери в полицата ти!/  дни от узнаването, при настъпване на други застрахователни събития лично или чрез свой представител да подаде писмена претенция по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

За риска Кражба на МПС този срок е 24 часа“

Много често застрахованите решават да заведат всички щети, натрупани през целия срок на застраховката наведнъж. Това води до подаване на неверни данни в заявлението за щета или пък пропускане на срокове. И в двата случая, застрахователят отказва обезщетение.

Съвет: Когато сключваш застраховка за автомобила, провери сроковете за уведомяване на щета и ги спазвай!

    2. Невярна информация в декларацията при завеждането на щетата по полица автокаско.

„действия на ЗАСТРАХОВАНИЯ, които представляват опит за измама или измама на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в това число деклариране на обстоятелства от ЗАСТРАХОВАНИЯ или негов представител, различни от действително случилото се и/или представи документи с невярно съдържание;“

Случва се застрахованият сам да нанесе щети на автомобила си при управлението му – докато маневрира при паркиране. Такива събития са покрити в застраховка каско на МПС. Затова няма причина да обявяваш неверни обстоятелства.

! Но има тънък момент – застрахователят не обезщетява случаи при които автомобила не е бил използван спрямо изискванията на Закона за движението по пътищата или на предназначението му – например паркиран автомобил на наклон, без да е включена ръчната спирачка и волана завит към тротоара.

Съвет 1: Не прави това, което не обичаш да правят с теб.

Съвет 2: Дори когато имаш застраховка каско, не спирай да се грижиш за автомобила и управлявай внимателно. За твоята сигурност и за сигурността на останалите участници.

    3. Кражба на автомобил с талон или ключове, оставени в автомобила.

При кражба на цяло МПС ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е изпълнил задължението си, съгласно Раздел І, т.10.6. да уведоми в срок ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и компетентните органи за установена липса на заключващи механизми, и/или дистанционни управления на алармена система, и/или активиращи устройства/приставки на допълнителните средства за защита, и/или Свидетелството за регистрация на МПС (част І или част ІІ).

При кражба на автомобила, задължително трябва да представиш описания в полицата брой ключове, дистанционни за аларма и двете части на талона. Невъзможността да представиш точния брой описани неща ще бъде основание за отказ от застрахователя. Независимо от обяснението.

Съвет 1: Никога не оставяй талон или ключове в автомобила;

Съвет 2: Внимавай какви данни посочваш в предложението при сключване и подновяване на полицата каско на МПС;

Съвет 3: При промяна на броя на ключовете и изгубване на талон на автомобила, информирай брокера или застрахователя възможно най-скоро.

    4. Автомобил с изтекла валидност на техническия преглед

“експлоатация и управление на технически неизправно МПС (вкл. без валиден талон за технически преглед).“

Управлението на автомобил с изтекла валидност на техническия преглед носи много рискове – за глоба от контролните органи основание за отказ или много допълнителни трудности при изплащане на обезщетение по застраховката каско на МПС.

Съвет 1: Следи валидността на този документ. Важно е за интересите ти.

Съвет 2: Има много приложения в нет-а, които могат да ти погнат. Аз ти препоръчвам безплатно CarDiary – ползвам го и много ми допада, най-вече защото тегли важните данни направо от базите на държавната администрация.

   5. Изтекло свидетелство за управление на МПС

„управление на МПС от лице, което не притежава или е загубило правото да притежава свидетелство за правоуправление за съответната категория МПС, включително от лице лишено по съдебен или административен ред от правото да управлява МПС“

И освен, изтеклата валидност, трябва да имаш предвид и наличието на достатъчно контролни точки, за да управляваш автомобила. Бъди отговорен към документите за управление.

   6. Щети по детайли на автомобила, които са били констатирани при сключването на застраховката.

Установените по време на огледа увредени детайли и липси на части не подлежат на обезщетяване по условията на договора. Отстраняването на щетите и възстановяването на липсващите части се удостоверява с нов оглед и заснемане на МПС от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ“

Често клиентите негодуват срещу отказ на застрахователя да изплати обезщетение за детайл, който е описан при сключването на застраховката. „Но аз претендирам за друга драскотина! Не за описаната“.

Съвет1 – Когато сключваш първоначален договор Каско със застраховател, винаги предостави автомобила за оглед съгласно указанията на застрахователя.

Съвет 2 – Внимателно прегледай протокола за оглед и запази копие от него. В годините, полицата се подновява автоматично, но този протокол и описаните увреждания остават.

   7. Отстранени щети по автомобила, които не си представил за оглед от застрахователя.

Няма описание в условията, но е документално установено.

Ако отстраниш щетите по автомобила след като си получил обезщетение по експертна оценка, по фактура към застрахователя, или за твоя сметка, задължително трябва да предоставиш автомобила за оглед пред застрахователя. Само така, вече описаните в протокола или заведените пред застрахователя увредени детайли отново ще бъдат включени в застрахователното покритие.

Съвет 1: Когато получиш обезщетение по експертна оценка или по фактури към застрахователя и възстановиш автомобила ти, представи го за оглед. Пази протокола.

Съвет 2: Ако влезеш в доверен сервиз на застрахователя и решиш да ремонтираш детайл, който не е в описа по щетата, непременно отиди при застрахователя, за да бъде отразен ремонта. Пази протокола от огледа.

Съвет 3: Ако ремонтираш за своя сметка детайл, отново го предостави за оглед и пази протокола.

   8. Липсващи отделни части и детайли от автомобила.

Не се покриват частични щети вследствие на откраднати и липсващи агрегати, възли и детайли

Кражбата на антена, гуми, чистачки … а понякога и на много по-скъпи детайли и възли не се покриват от застраховката на автомобила. Разочароващо, но това са условията.

Срещу кражба можеш да застраховате единствено аудиотехника, като това трябва да бъде описана в отделна позиция в застрахователната полица и да бъде заплатена премия.

Съвет 1: Постави секретни болтове на гумите, особено ако автомобилът ти нощува на улицата.

Съвет 2: Когато избираш автомобила ти, проучи особеностите свързани със застраховката . дали е рисков модел, изисква ли допълнителни устройства срещу кражба. И също провери, дали не е любим модел за кражба на детайли.

   9. Земетресение и последиците от него.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не предоставя застрахователно покритие за щети, настъпили в резултат на земетресение и последици от него;

Когато става дума за застраховката на дома, винаги обръщам внимание да включиш земетресение. Но този риск не може да бъде покрит за застраховката каско.

Когато става дума за този риск, винаги си пожелавам да не го познаем като нация.

II. Грешки при настъпване или установяването на щета.

Друг момент, в който можем да пропуснем да гарантираме интересите си по застраховката на автомобила е момента на събитие. Независимо дали това е природно бедствие, злоумишлени действия или пътнотранспортно произшествие, такива моменти ни носят стрес. А в момент на стрес човек може да направи грешка.

Да подцени ситуацията. Да няма време. Да не иска да влиза в некомфортна за него ситуация.

Важно е да знаеш какво трябва да направиш в първите мигове при щета.

Никой не обича да мисли за неприятните моменти в живота. Но за някои ситуации е добре да бъде подготвен.

Затова създадохме това видео, в което споделяме най-ваните неща, които трябва да правиш при произшествие.

По-долу се опитвам в таблица да опиша различните ситуцаии и необходимите последващи действия при пътнотранспротно произшестви.

Но нека първо си припомним какво е пътнотранспортно произшествие?

“Пътнотранспортно произшествие” е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

Това освен познатите ситуации като удар между превозни средства и хора, включва и пътна инфраструктура, съоръжения, товар и всякакви други компоненти от пътя.

Ето с какви документи трябва да се снабдиш в зависимост от пътнотранспортно произшествие:

Когато в произшествието:
– има телесни наранявания,
– участват повече от два участника,
– има съмнения за алкохол или опиати в някой от участниците,
– възниква спор относно вината и обстоятелствата,
– самопричиняване на произшествието и е с един участник
Задължително се обаждате на 112 и изисквате посещение на място от КАТ
Когато в произшествието:
– няма телесни наранявания,
– участниците са само две превозни средства,
– няма спор относно вината и обстоятелствата,
– няма съмнения за употреба на алкохол и опиати
Двустранен протокол

или обаждане на 112

Как се попълва двустранен констативен протокол, така че да осигуриш правата си пред застрахователя споделяме в това видео. Гледай го, за да знаеш навреме.

III. Завеждане на щета и ремонт на увредения автомобил

Когато вече познаваш условията на застраховката каско, е добре да знаеш какви са правата ти за за възстановиш уврежданията по автомобила. Как да заведеш щета по автокаско
Съвети затова как и къде можеш да заведеш щетите на автомобила ти е тази статия. Надявам се да ти е полезна.

А относно начина на възстановяване на автомобила ти – всичко зависи от възрастта на автомобила и избора ти при сключването на застраховката. А как се определя възрастта на автомобиа? Зависи в коя категория влиза към момента на сключването на застраховката.

От 0 до 4 години – Официален сервиз на марката
– Доверен сервиз на застрахователя
– Фактури след съгласуване със застрахователя
– Експертна оценка
От 5 до 8 години и за автомобили със застрахователна сума над 10 000 лева – Доверен сервиз на застрахователя
– Фактури след съгласуване със застрахователя
– Експертна оценка
Срещу заплащане на допълнителна преми може да се закупи правото на ремонт в официален сервиз или оригинални части.
Над 9 години – И премия над 465 лева – доверен сервиз
– Експертна оценка

 

Пунктове за завеждане на щети в София

Всички пунктове за завеждане на щети по застраховка каско в София, можеш да намериш тук с актуални адреси.
Ако цялата тази информация ти се е сторила твърде специфична и обемна, съгласна съм. Тук е момента да ти препоръчам, когато сключваш застраховката за автомобила ти да ти препоръчам да ползваш услугите на застрахователен брокер.

Застрахователният брокер помага при завеждане на щета по автокаскоЗастрахователният брокер ще ти помогне в много направления. Всички преимущества, които ти дава работата с доверен застрахователен брокер споделям в тази статия.

Добрият застрахователен брокер помага да намериш най-доброто застрахователно покритие спрямо твоите специфични нужди и особеностите на автомобил. Следи за валидността на полицата ти и е винаги на разположение, за да може при  щета лесно да получиш информация как да действаш.

Но най-важното е че добрият застрахователен брокер ще ти бъде партньор при щета. Когато се допускат най-тежките грешки. Когато трябва да преминеш през изпитанието спокойно и да се възстановиш бързо и честно.

Автомобилните застраховки имат тънкости, които човек трябва да знае, за да не попада в неприятни ситуации като отказ от обезщетение или намаляването му. Трябва да познаваш застраховката си. За своя сигурност.
В една страница събрахме 10 съвета по застраховката Каско, които ще ти спестят неприятни усещания и пари, събрани в резултат на повече от 20 години опит и заведени стотици щети. Можеш да свалиш информацията тук.

0
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации