Калкулатор за индивидуална и семейна застраховка за Критични заболявания

Застраховка Критични заболявания покрива петте най-разпространени животозастрашаващи заболявания на съвремието ни: злокачествено новобразувание, неврохирургия, байпас на коронарна артерия, трансплантация на органи, смяна на сърдечна клапа.
Застраховката включва второ лекарско мнение, иновативно лечение, разходи за престой и медикаменти.
Най-важните разходи за спокойното лечение са покрити.

Попълнете възрастта на всяко подлежащо на застраховане лице
ИЗЧИСЛИ
Какво осигурява застраховката

  •  Гарантирано финансиране – Покриване на разходите за лечение на изброените в полицата заболявания. Има компании, в които лимита е до 1 млн. Евро за една година и 2 млн. Евро за целия срок на застраховката.
  •  Възможност за второ лекарско мнение – Вече поставена диганоза ще бъде проверена от най-добрите специалисти в областта и диагнозата потвърдена или отхвърлена. Но много по-често се случва лечението да бъде променено.
  •  Качествено лечение – В някой продукти, застрахователят предоставя възможност за избор в три от най-добрите международни клиники в Европа и Америка в зависимост от поставената диагноза. Има продукти, в които застрахованият и неговите близки сами избират къде да проведат лечението при гарантирано финансиране.
  •  Спокойствие в труден момент – Застраховката може да включва компенсация за болничен престой, разходи за предписани медикаменти, разходи за настаняване и репатриране.
  •  Покритие за най-важните допълнителни разходи – Някой от продуктите включват разходи за лечение, за пътуване, настаняване и за един придружител.
  •  Достъпност на продукта – Цената му е достъпна за всеки, който търси стабилност за трудни моменти.

За кого е предназначена застраховката

За всички здрави хора на възраст до 65 години, които желаят да се осигурят срещу описаните заболявания. Има вариант застрахователното покритие да бъде продължено до 84 години.
Продуктите са с отлагателен период от два до шест месеца.

Какъв е отлагателният период за този вид продукти

По застраховката се прилага отлагателен период до шест месеца. Отлагателен период е период, приложим веднага след началото на застраховката, в който при настъпване на застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение.

Как се ползва застраховката

При диагностицирано заболяване, покрито по условията на полицата се свързвате чрез нашето брокерско съдействие със застрахователя.
В зависимост от избрания продукт получавате проверка на диагнозата с второ лекарско мнение и издаването на писмо за гаранция за покриване на разходите.
Организиране на лечение съгласно договорените условия в полицата.

Мога ли да избирам сам лечебно заведение

Определени продукти дават пълно право за избор на лечебно заведение. Други продукти, препоръчват набор от лечебни заведения и само там може да се проведе лечението.

Начин на плащане
Банкова сметка
Като гаранция за изпълнение на задълженията си и съгласно Кодекса на застраховането Вяра ЕООД разполага със специална клиентска сметка, която е под специален режим и служи само за превеждане на застрахователните премии за застрахователя.
Клиентска сметка: BG63PIRB80031605156957, Банка Пиреос
Паричните средства по клиентската сметка не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер.

чрез Epay / Easy pay
Всеки потребител, притежаващ регистрация в Epay може да извърши плащане на застраховка въм Вяра ЕООД, която е регистриран търговец от 2000 год. ePay.bg е сертифициран от VISA и MasterCard доставчик на платежни услуги – Level 1 Service Provider. Цялата информация, която обменяте с ePay.bg се криптира според най-строгите изисквания на индустриалните криптографски стандарти, които се прилагат за on-line плащания.
Плащането може да бъде звършено от сайта на Вяра ЕООД от менюто Онлайн плащане

Наложен платеж
Вяра ЕООД работи с куриерска фирма Спиди. Разходите по получаване на полицата с куриер и наложения платеж са за сметка на застрахования.

В брой от офис на Вяра ЕООД
Гр. София, ул. Коста Лулчев № 15А, ПК 1113
Гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 18