Рискова застраховка Живот

Този вид застраховка покрива освен неочакваните събития – злополука, фатален край от общо заболяване.

Рисковата застраховка Живот осигурява ефективна застрахователна закрила на застрахования и/или неговите близки при следните рискове:

  • фатален край в резултат от злополука;
  • фатален край в резултат от общо заболяване;
  • трайна загуба на трудоспособност в резултат от злополука.

По желание, към изброените могат да бъдат включени рисковете:

  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие заболяване;
  • критични заболявания;
  • медицински разходи;
  • дневни пари за болничен престой;
  • хирургическо лечение и др.