Контактна информация на лицето, което поръчва застраховката:


Данни за имуществото:Вид на имуществото
Имуществото в полза на банка ли е?
Начин на плащане
Застрахователни покрития

СТАНДАРТНО ПОКРИТИЕ - Пожар, мълня, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него; буря, пороен дъжд, градушка, наводнениеСТАНДАРТНО + злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, ВиК авария, счупване на стъкла, кражба чрез влом и грабеж за движимо имуществоОПТИМАЛНО + земетресение, удар от ППС, щети вследствие на индиректно попадане на мълня

Допълнителни покрития

Гражданска отговорност към трети лица
Наводнение от придошли води
Късо съединение и токов удар
Загуба на доход от наем

Потвърждение

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени от сайта с цел изпълнение на направената заявка. *
Съгласен съм да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha


Какво получаваш?
  • Избор между коректни застрахователни компании;
  • Оптимална цена условия спрямо индивидуалните нужди;
  • Денонощен астистънс при застрахователно събитие;
  • Верен партньор при завеждане на щета;
  • Съдействие за получаване на бързо и справедливо обезщетение.
Банков път
Клиентската сметка на Вяра ЕООД:
BG84RZBB91551011309987, Райфайзенбанк България АД
Дебитна / Кредитна крата
Плащане с карти Maestro, MasterCard, VPay, VISA Electron и Visa тук
чрез Epay / Easy pay
Плащането може да бъде звършено от сайта на Вяра ЕООД от менюто Онлайн плащане
Наложен платеж
Вяра ЕООД работи с куриерска фирма Спиди. Разходите по получаване на полицата с куриер и наложения платеж са за сметка на застрахования.
В офис на Вяра
В офсите на Вяра можете да платите в брой или чрез ПОС термирал.