Заявка за застраховка домашно имущество

  Контактна информация на лицето, което поръчва застраховката:


  Данни за имуществото:
  Застрахователни покрития

  СТАНДАРТНО ПОКРИТИЕ - Пожар, мълня, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него; буря, пороен дъжд, градушка, наводнениеСТАНДАРТНО + злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, ВиК авария, счупване на стъкла, кражба чрез влом и грабеж за движимо имуществоОПТИМАЛНО + земетресение, удар от ППС, щети вследствие на индиректно попадане на мълня

  Допълнителни покрития

  Гражданска отговорност към трети лица
  Наводнение от придошли води
  Късо съединение и токов удар
  Загуба на доход от наем

  Потвърждение


  Съгласен съм да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.


  Какво получаваш?
  • Избор между коректни застрахователни компании;
  • Оптимална цена условия спрямо индивидуалните нужди;
  • Денонощен астистънс при застрахователно събитие;
  • Верен партньор при завеждане на щета;
  • Съдействие за получаване на бързо и справедливо обезщетение.
  Банков път
  Клиентската сметка на Вяра ЕООД:
  BG84RZBB91551011309987, Райфайзенбанк България АД
  Дебитна / Кредитна крата
  Плащане с карти Maestro, MasterCard, VPay, VISA Electron и Visa тук
  чрез Epay / Easy pay
  Плащането може да бъде звършено от сайта на Вяра ЕООД от менюто Онлайн плащане
  Наложен платеж
  Вяра ЕООД работи с куриерска фирма Спиди. Разходите по получаване на полицата с куриер и наложения платеж са за сметка на застрахования.
  В офис на Вяра
  В офсите на Вяра можете да платите в брой или чрез ПОС термирал.