Здравно осигуряване

Заявка за доброволно здравно осигуряване

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Какви услуги желаете да ползвате като здравно осигурено лице?
Извънболнично лечение
Болнично лечение
Профилактични прегледи
Разходи за лекарства и консумативи
Допълнителни здравни услуги
Как искате да заплащате вноските по договора?
Колко хора желаете да се осигуряват?

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha