Онлайн услуги
Плащане на застраховки онлайн
Заявка за застраховка
Гражданска отговорност, Автокаско и Асистънс
Заявка за застраховка
Критични
заболявания
Заявка за застраховка
Домашно
имущество
Заявка за застраховка
Здравно
осигуряване
Заявка за застраховка
Професионална отговорност
Заявка за застраховка
Медицинска застраховка
за чужбина
Заявка за застраховка
Пенсионно
осигуряване
Заявка за
Медицинска застраховка
за чужденци
Какво получаваш?
  • Избор между коректни застрахователни компании;
  • Оптимална цена условия спрямо индивидуалните нужди;
  • Денонощен астистънс при застрахователно събитие;
  • Верен партньор при завеждане на щета;
  • Съдействие за получаване на бързо и справедливо обезщетение.