ГРУПОВО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Всеки, на когото му се налагало да ползва здравни услуги, знае пред какви проблеми се изправя човек. Най-главните са:

  • Липса на адекватна здравна система
  • Нуждата от средства, тъй като много от услугите се заплащат напълно или частично от пациента
  • Чакане с часове пред кабинетите на личния лекар
  • Недостатъчни направления за специалисти и изследвания
  • При нужда от болнично лечение е необходима голяма сума пари за „избор на екип“ и консумативи.

Доплащане от пациентите или здравни застраховки при ползване на медицински стоки и услуги по данни за 2021 год.

Извънболнична
помощ

България

46%

ЕС

25%

Дентална
помощ

България

51%

ЕС

69%

Фармацевтични
продукти

България

73%

ЕС

43%

Медицински
изделия

България

100%

ЕС

63%

Груповият договор за доброволно здравно застраховане решава по-голяма част от изброените проблеми.

Какво получават застрахованите?

1.

Спестява чакане пред кабинета на личния лекар за всеки здравен проблем, особено за направление за преглед от специалист или скъпоструващи изследвания.

2.

Ползване на здравни услуги със съдействието на застрахователя със записан час при лекаря.

3.

Когато ползват услуги от мрежата на застрахователя, вашите служители ще предоставят само карта и няма да заплащат за услугата.

4.

Покритие на скъпоструващи изследвания като ЯМР, компютърна томография и т.н.

5.

В болничната помощ покритие на скъпоструващи услуги като „избор на екип“ и „консумативи“.

Груповият договор се сключва от името на работодателя и включва всички служители на трудов договор. Цената зависи от включените пакети и е между 25 и 35 лева на човек на месец!
Тежестта на разхода на фирмата не е голяма, а удовлетворението от служителите е забележително.

Основни покрития

Допълнителни покрития

инзвънболнична помощ
болнична помощ
стоматологична помощ
разходи за лекарства

Ако искаш да видиш отговорите на най-често задаваните въпроси на работодатели, които сключват групови договори, гледай видеото!

Попълни заявката, за да получиш оферта с подробностите за продукта

    Потвърждение


    Съгласен съм да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.