prevozvachЗастраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе

Това е една от най-често ползваните застраховки на професионална отговорност. Тя е изключително важна за стабилността и сигурността на бизнеса на превозвача.

Защото когато товара е на път, той е изложен на много рискове. От приемането на товара до предаването му, превозвачът е отговорен за загубите. И освен рисковете, свързани с транспорта, превозвачът е подложен на допълнителна несигурност.

Едно такова утежняващо обстоятелство е, че негов представител при получаването на стоката, при настъпването на щета и при предаването на стоката е шофьорът. И от неговата компетентност и отговорност зависи доколко ще бъде защитен интересът на превозвача. Добрият шофьор гарантира интересите на превозвача и осигурява правата му при щета. А когато има съмнения има от къде да получи компетентна инструкция за действие.

Още едно обстоятелство, което поставя превозвача в неизгодна позиция е възможността клиентът – собственик на товара да задържи навлото при щетата. Това противоречи на всички международни документи и изключва едно много важно условие за превозвача – а именно, че неговата отговорност е лимитирана до килограм увредено тегло.

Затова застраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе е изключително важна за превозвача. От една страна тя гарантира неговата финансова стабилност при проблем с товара, от друга страна застрахователят се явява гарант за спазването на международните конвенции и практики. Без да се изключва професионалното и отговорно отношение на превозвача и неговите представители.

Ролята на застрахователя в този сложен процес с много участници е много важна. А компетентния и коректен застраховател може много да спомогне на превозвача да се възстанови при проблем. Затова когато превозвачът избира своя застраховател за отговорността му, трябва да прави проучването си сериозно. Нашата препоръка е да не правите стандартен избор – автомобилния ви застраховател не непременно може да е достатъчно компетентен в работата с международни превози.

И още нещо – през последните години цената има най-голяма тежест, когато трябва да избираме. Наистина се опитваме да пестим от всяка стока и услуга. Но застрахователната услуга е много специфична и към нея трябва да се подхожда по много по-различен начин от всички стандартни услуги. Защото тя е бъдеща услуга. И защото полицата, която получавате е само едно обещание за бъдещо плащане. Малката разлика в цената може да струва скъпо в бъдеще. Разликата в цената между компаниите е незначителна, но може да бъде много голяма когато настъпи събитие и отсреща стои коректен и компетентен застраховател.

Тук можете да направите заявка за оферта.