Застраховката за Дома – стратегическо планиране.имущество

Застраховките за дома са като самите им стопани – индивидуални, неповторими, специални. За това, за да имате Вашата застраховка на дома е необходимо да си отговорите на следните важни въпроси:

1. Какви са рисковете, които биха увредили дома?

2. Какви са щетите, които биха поставили личните финанси пред изпитание?

3. Какво имущество да застраховам?

4. На каква застрахователна сума да застраховам домашното имущество?

Когато мислите за застраховката на дома, мислете за това като дългосрочни действия. Заложете в семейния бюджет застраховката домашно имущество, защото е много жалко да сте плащали дълги години застраховка на дома, а в деня на събитието да сте без полица.