docs_profesion
лого Вяра

Застраховка за лицата, упражняващи медицинска професия

Бъди спокоен в това, което правиш най-добре!

Задължителна съгласно Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия в сила от 25.09.2018 г. Контролът за наличието на задължителната застраховка е осъществява от ИА Медицински одит.

 • Какво покрива застраховката?

  – Имуществените и неимуществените вреди вследствие на увреждане или смърт, причинени виновно на пациент или по повод упражняване на медицинската професия;

  – Разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя до уговорените в полицата лимити.

 • За кого е предназначена застраховката?

  За лицата, които упражняват медицинска професия.

  По настоящата застраховка е покрита и личната отговорност на лицата, които нямат медицинска правоспособност, на за които Застрахованият отговаря съгласно действащото законодателство.

 • На какви минимални годишни лимити трябва да се сключи застраховката?

  Минимални годишни лимити за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия се определят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група.

  При желание, застраховката може да покрива по-високи от изисканите в Наредбата лимити

 • Как лесно, честно и достъпно можеш да сключиш застраховката?

  В четири лесни стъпки:

  1. Изчисли цената на застраховката в престижна компания.
  2. Поръчай я за секунди.
  3. Плати онлайн.
  4. Получи твоята полица.

Изчисли цената

Поръчай лесно

Плати онлайн

Получи полицата