пенсионно осигуряване
лого Вяра
Доброволно пенсионно осигуряване

Този продукт има за цел да гарантира спокойствие и достоен живот, когато достигнем зрелостта си. Тогава, когато имаме много свободно време и искаме да радваме на децата си и внуците.

В същото време това е най-либералния начин да спестявате за старини. Когато сключвате договора за доброволно пенсионно осигуряване в компанията ви се открива отделна сметка, в която се събират натрупаните средства. Няма ограничения колко редовно правите плащания и каква е сумата. Всичко зависи от Вашата спестовност и предвидливост.

Сключването сега на договор за доброволно здравно осигуряване ви дава възможност на допълнителна пенсия, независима от пенсията по държавното обществено осигуряване.

Всяко лице, навършило 16 години може да сключи договор за доброволно пенсионно осигуряване.

С договора за доброволно пенсионно осигуряване си гарантирате спокоен живот дори, когато не сте в трудоспособна възраст.