За нас

Ние знаем, че застраховането през Вашия поглед може би изглежда досадно занимание. Често пъти за застраховката заплащате значителна сума, а срещу това получавате няколко страници дребни букви, трудни за четене. Застрахователния договор се скрепя с много подписи, но оставя ли във Вас чувството на сигурност?

И когато щетата настъпи, кое най-много Ви тежи? Финансовата загуба, стреса или усещането за несигурност?

Ние знаем, че качествената застраховка е един от начините да преодолеем рисковете и загубите, които неминуемо живота ни предлага понякога.

Знаем също, че в момент на стрес, човек забравя, допуска грешки, прибързва или пренебрегва фактите. И никак не е странно, че се чувстваме неудобно. Кога сме тренирали действия при щета?

За да ползвате качествено застраховката е нужно:

  • важно e първо да имаме качествено покритие при коректен застраховател.
  • трябва да имате доверие на брокера си, а той да бъде достъпен. Винаги, когато имате въпрос, да можете да го обсъдите.
  • и да бъде Ваш партньор при щета – за първоначални инструкции и за да Ви увери, че всичко ще бъде наред. И това наистина да така.

Застрахователният брокер представлява Вашите интереси в страната по договора със застрахователя затова,  получавате следните преимущества:

  • Анализ на пазара. Не само промоции и цени, но и условия и информация как застрахователят при щета. Какво се крие зад малките буквички;
  • Професионална помощ. Застраховането е сложна услуга и сериозното отношение към работата е задължително;
  • Професионална отговорност с лимит от едно събитие 2 240 400 Евро, която е допълнителна гаранция за твоите интереси.

Защо с Вяра?

Ние сме сигурни в необходимостта от качествено застраховане. Знаем го в резултат на стотиците успешно предявени претенции и получени от нашите клиенти обезщетения.

Нашите силни страни са – отговорното познаване на застрахователните продукти, лоялността към клиенти ни и непрекъснатия ни стремеж да направим живота Ви по-спокоен, по-сигурен и Вие самите по-стабилни в трудни моменти.