Здравно застраховане – нужда и възможности

Здравната система в България е основана на задължителното социално здравно осигуряване. През последните години все повече се развиват доброволните форми на здравно застраховане. Разглеждаме особеностите и предимствата, които всяка една форма дава.

Защото здравето е най-голямото ни богатство. И много хора търсят допълнителни продукти, за да компенсират недостатъците на задължителното.

Всичко това се случва в следната обстановка:

  • Здравният статус на българите по редица показатели е сред най-лошите в ЕС.
  • Продължителността на живота в страната е най-ниска от ЕС.
  • Смъртност предотвратима при добра профилактика и смъртност предотвратима при добро лечение е много по-висока от другите страни в съюза.

Това показва липсата на достъп до здравеопазване.

В момента пазарът предлага много възможности за надграждане, които решават различни здравни предизвикателства. Правилната от комбинация от здравни продукти е от съществено значение.

Защо да надградите Задължително здравно осигуряване?

Вноските за него се определят като процент от дохода. Осигурителят на системата е един национален фонд – Национална здравноосигурителна каса.  Виж още

  • Доплащането от страна на осигурените лица за здравни услуги представляват 37.8%, което е над равнищата за страните от ЕС. Най-голяма част от допълнителните доплащания отиват за лекарствени средства и консумативи в болничната помощ.

Доплащане от пациентите или здравни застраховки при ползване на медицински стоки и услуги по данни за 2021 год.

Извънболнична
помощ

България

46%

ЕС

25%

Дентална
помощ

България

51%

ЕС

69%

Фармацевтични
продукти

България

73%

ЕС

43%

Медицински
изделия

България

100%

ЕС

63%

  • Друг недостатък на задължително здравно осигуряване е липсата на информация и система на качествено здравеопазване.
  • Според данни от Европейската комисия, смъртността предотвратима с добра профилактика и смъртността предотвратима чрез добро лечение в България надвишава чувствително в сравнение с другите страни от ЕС.

Общопрактикуващите лекари играят важна роля в първичната медицинска помощ. Те изпълняват ролята на „пазители на входа“ на системата и като издават направленията, необходими за достъп специализираната медицинска помощ. Но ограниченията в броя направления, които могат личните лекари да издават за извършване на диагностични изследвания и консултации със специалисти ограничава навременния достъп до лечение.

Недостатъците на задължителното здравно осигуряване, могат да бъдат преодолени с качествени доброволни здравни застраховки.

Доброволно здравно осигуряване

Доброволно здравно осигуряване за територията на РБългария. Този доброволен продукт често се сключва от работодателя, но се предлагат и индивидуално или семейно. Надгражда задължително здравно осигуряване. Достъпен продукт, който дава възможност за лесно ползване на здравни услуги и финансиране на скъпостуващи изследвания, консумативи в болничната помощ и избор на екип. Предоставя асистънс при ползването на медицинска помощ – записване на часове, насока към лечебно заведение или лаборатория Повече за продукта виж тук.

Международно здравно осигуряване Този продукт покрива здравни услуги, както за територията на РБългария, така и за чужбина. Тези продукти дават възможност за лечение в специализирани клиники в Европа с много високи лимити на обезщетение. Най-доброто и модерно лечение, което се предлага в Европа.

Международно здравно осигуряване

Критични заболявания

Критични заболявания – Продукт, който покрива най-разпространените и животозастрашаващи заболявания на десетилетие. Гарантира второ лекарско мнение и дава възможност за лечение в най-добрите клиники в света, с най-модерните технологии при лимити от 2 М Евро. Повече за продукта виж тук.

Болничен престой, операции и фактури. Този напълно достъпен продукт за всеки има за цел да предпази предвидливите от разходите при болничен престой, за претърпените болки при фрактури и операции. Предназначен е за финансова компенсация в такива моменти, в които сме възпрепятствани да изпълняваме ежедневните си задължения и преживяваме тежки болки.

Болничен престой, операции и фактури

Медицинска застраховка на чужденци в България

Задължителна медицинска застраховка на временно пребиваващи чужденци в България. Всеки гражданин на чужда страна, трябва да има медицинска застраховка за престоя си в България. При необходимост от спешна и неотложна помощ застраховката финансира направените разходи за медицински услуги.