Онлайн плащане

Тук можете да платите личните си застраховки онлайн

Плащане за застраховка:
Размер на премията или вноската:
№ на полица:


Чрез виртуалният ПОС терминал можете бързо и лесно да платите с местни и международни карти - БОРИКА, Maestro, MasterCard, VPay, VISA Electron и Visa. Плащанията се извършват чрез системите за сигурни плащания Verified by VISA и MasterCard Secure Code, като се прави допълнителна проверка на автентичността на картодържателя, с което осигуряваме по-високо ниво на сигурност.
Банков превод

Като гаранция за изпълнение на задълженията си и съгласно Кодекса на застраховането Вяра ЕООД разполага със специална клиентска сметка, която е под специален режим и служи само за превеждане на застрахователните премии за застрахователя.
Паричните средства по клиентската сметка не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер.
Банка Пиреос
Клиентска сметка: BG63PIRB80031605156957
В полза на ВЯРА ЕООД
В полето основание за плащане моля посочете номера на полицата.

Всеки потребител, притежаващ регистрация в Epay може да извърши плащане на застраховка въм Вяра ЕООД, която е регистриран търговец от 2000 год. ePay.bg е сертифициран от VISA и MasterCard доставчик на платежни услуги – Level 1 Service Provider. Цялата информация, която обменяте с ePay.bg се криптира според най-строгите изисквания на индустриалните криптографски стандарти, които се прилагат за on-line плащания.