Тук можете да платите личните си застраховки онлайн

Плащане за застраховка * /задължително/
Размер на премията или вноската * /задължително/
№ на полица * /задължително/


Чрез виртуалният ПОС терминал можете бързо и лесно да платите с местни и международни карти - БОРИКА, Maestro, MasterCard, VPay, VISA Electron и Visa. Плащанията се извършват чрез системите за сигурни плащания Verified by VISA и MasterCard Secure Code, като се прави допълнителна проверка на автентичността на картодържателя, с което осигуряваме по-високо ниво на сигурност.
Банков превод

Като гаранция за изпълнение на задълженията си и съгласно Кодекса на застраховането Вяра ЕООД разполага със специална клиентска сметка, която е под специален режим и служи само за превеждане на застрахователните премии за застрахователя.
Паричните средства по клиентската сметка не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер.
ОББ АД
Клиентска сметка: BG84RZBB91551011309987
В полза на ВЯРА ЕООД
В полето основание за плащане моля посочете номера на полицата.

Всеки потребител, притежаващ регистрация в Epay може да извърши плащане на застраховка въм Вяра ЕООД, която е регистриран търговец от 2000 год. ePay.bg е сертифициран от VISA и MasterCard доставчик на платежни услуги – Level 1 Service Provider. Цялата информация, която обменяте с ePay.bg се криптира според най-строгите изисквания на индустриалните криптографски стандарти, които се прилагат за on-line плащания.
Приемам Общите Условия за ползване на интернет страницата на Вяра ЕООД.

В опит да улесни своите клиенти Вяра Брокер предлага възможност за плащане на застраховки онлайн. Тук можете да намерите повече информация за плащане чрез:

  • кредитна или дебитна карта
  • банков превод
  • EPay
Като гаранция за изпълнение на задълженията си и съгласно Кодекса на застраховането Вяра Брокер разполага със специална клиентска сметка, която е под специален режим и служи само за превеждане на застрахователните премии за застрахователя. Паричните средства по клиентската сметка не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер. Всички плащания по застрахователни полици постъпват в клиентската сметка на Вяра Брокер.