Албена Димитрова – топ 10 в Европа по продажби в международна Wellness компания.

Иво Танев – предприемач, организатор на събития, медийна личност, човек с позиции и сърце.

Христо Бъчваров – финансов мениджър в европейска одиторска компания.