Заявка за застраховка професионална отговорност

  Контактна информация:


  Данни за застраховката:

  Основна дейност или професия
  Начин на плащане

  Претенции през последните 5 години

  Потвърждение:


  Съгласен съм да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

  Какво получаваш?
  • Избор между коректни застрахователни компании;
  • Оптимална цена условия спрямо индивидуалните нужди;
  • Денонощен астистънс при застрахователно събитие;
  • Верен партньор при завеждане на щета;
  • Съдействие за получаване на бързо и справедливо обезщетение.