Калкулатор за застаховка Домашно имущество

Каква е сградата, подлежаща на застраховане?
Апартамент
Къща
Вила
Пристройкa-барбекю, гараж
Колко квадратни метра е жилището? m2
Имуществото в полза на банка или друга кредитна институция ли е?
Не
Да
Желаете ли да добавите към застраховката:
Обзавеждане
На каква стойност оценявате обзавеждането си? лв.
Вещи срещу кражба чрез взлом, включени в обзавеждането
На каква стойност e? лв.
Имате ли действащ договор с охранителна служба?
Не
Да
ИЗЧИСЛИ
Какво можеш да застраховаш?
- Постоянно обитавано недвижимо имущество – масивни апартамент, къща, вила. Постоянно обитавано е жилище, което не се оставя без надзор повече от 30 дни. Застраховката покрива всички трайно прикрепени елементи и инсталации.
Важно! Жилището трябва да бъде в добро състояние. Вече налични щети не се покриват.
- Движимо имущество – обзавеждане и покъщнина. Определя се разумен лимит, който би могъл да ви възмезди при погиването на движимото имущество в резултат на пожар, наводнение от придошли води и земетресение, в зависимост от квадратурата на недвижимото имущество.
- Вещи срещу кражба чрез взлом – част от движимото имущество може да бъде застраховано срещу кражба. Обикновено се сключва застраховка за електроника.
- При допълнителна уговорка могат да се застраховат картини, гоблени и произведения на изкуството.
Какви рискове покрива застраховката?
Този въпрос е изключително важен! Застраховката имущество е на покрити рискове. Прочетете ги внимателно, когато сключвате полицата. Ето какви могат да бъдат те:
- пожар;
- експлозия;
- удар от мълния;
- природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
- измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове);
- злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
- удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
- допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие.
- наводнение от придошли води
- земетресение
- кражба чрез взлом и грабеж
- гражданска отговорност към трети лица
- наем за алтернативно настаняване
- загуба на доход от наем
- късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди
- кражба, извършена чрез използване на технически средства
- тежест от естествено натрупване на сняг и лед
- щети в следствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж
Често застраховките имущество се предлагат с пакети покрити рискове. Важно е да знаете какви точно рискове са включени в пакета.
Може ли застраховката да е в полза на банка?
Да, и е препоръчително застраховката да се сключва от собственика на жилището. Банката застрахова само предмета на ипотеката – недвижимото имущество. Вие като собственик или държател, трябва да прецените срещу какви рискове и какво имущество да застраховате. Така към полицата може да бъде включено движимо имущество, вещи срещу кражба, отговорности за щети на трети лица, както и други допълнителни покрития.
Има ли самоучастие застраховката?
Самоучастие е частта, която ще бъде за Ваша сметка при щета. Различните компании предлагат различни условия, но всички прилагат самоучастие за риска „Земетресение“ – 2 % върху застрахователната сума. Това означава, че за апартамент от 100 000 лева, при щети от земетресение, застрахователят ще изплаща обезщетение от 2001 лева нагоре.
Какво не покрива застраховката?

- Увреждания по имуществото, възникнали преди сключването на застраховката.
- Конструктивни дефекти в имота.
- Риск, който не е описан в полицата.
- Пари, бижута и произведения на изкуството, ако не са специално договорени.
- Селскостопанска продукция и зимнина.
- Щети вследствие на снеготопене.
- Щети от наематели върху движимото имущество. Възможно е да бъдат покрити щети върху недвижимото имущество.
- Щети от ръжда, корозия, износване или овехтяване, влага, плесен, мухъл.
- Недвижимо и движимо имущество оставено без надзор повече от 30 дни.
- Сгради без акт 16.

Начин на плащане
Застраховката може да бъде платена еднократно или разсрочено до четири вноски през три месеца. Заплащането на премията може да се извърши:
- По банков път в клиентската сметка на Вяра ЕООД
BG84RZBB91551011309987, КВС Банк България
- С дебитна или кретина карта използвайки виртуален ПОС терминал на обслужващата банка можете да платите с карти Maestro, MasterCard, VPay, VISA Electron и Visa от тук
- Чрез Еpay/Easy Pay – Ако имате регистрация в посочените платформи за разплащане, можете да заплатите премията по застраховката си от тук
- Наложен платеж- с доставка от куриерска фирма Спиди. Разходите за получаване на полицата с куриер и наложения платеж са за Ваша сметка.
- В брой от офис на Вяра ЕООД
Гр. София, ул. Коста Лулчев № 15А, ПК 1113
Гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 18
Калкулациите са ориентировъчни. Ако желаете оферта, която да отговаря на индивидуалните характеристики на вашия имот, можете да попълните заявка.