Блог

What If… – нашата нова рубрика

Вече повече от десет години управлявам застрахователен брокер Вяра. Десет години, в които сме научили много за рисковете, за спецификите на българския застрахователен пазар, съдействали сме на стотици наши клиенти за предявяване на претенции и получаване на обезщетения.
Много пъти обаче съм чувала „Ех, ако заех?“, „Това включено ли е в покритието?“, „Какво щеше да стане ако имах застраховка?“
За това реших да стартирам тази рубрика „Какво, ако?“ или „What if?“. В тази рубрика ще говоря за неприятностите, на които често ставаме свидетели, но и има случаи, в които сме пряко замесени и за които има застрахователни решения.
Това мога да направя за себе си, за любимите ми хора, за клиентите и приятелите.

0
  Свързани публикации

Add a Comment