Блог

Отмяна на пътуване в година на карантина

През юни миналата година написахме за застраховката „отмяна на пътуване“, защото усещахме за нарасналия интерес на хората към това покритие. Тогава основната задача беше да споделим с нашите клиенти, че пандемията не покрит риск.
Разбира се застраховката покрива важни събития, които могат да отложат дългочакано пътуване, като:

 • Злополука, неочаквано заболяване или фатален край на застрахования или негов близък
 • Пожар, кражба или природно бедствие в дома или в помещението за търговска дейност
 • Стачки или неблагоприятни метеорологични условия
 • Кражба на документи на застрахованите и други.

Но има хора, които така и не свикнахме с ограниченията. И сме  готови за път. Планираме пътешествие в непозната посока, някои от които могат да са скъпи.

Подготвихме статия за Кеш Медия, в която разказваме на всички пътешественици за застраховката „Отмяна на пътуване“. И тъй като темата с Covid 19 е най-актуална, решихме за нашите приятели и последователи да направим анализ на условията на пазара в удобен вид.

Този вид застраховка се предлага от пет компании на българския застрахователен пазар. Ето какво покриват:

Застраховката покрива основно невъзможността пътуването да се осъществи по медицински и немедицински причини. Покритието в различните компании е различно, но всичко покриват следните житейски ситуации, която ние условно ще разделим за прегледност в основно и допълнително покритие:

Основното покритие включва:

 • Злополука, неочаквано заболяване или фатален край на застрахован или негов близък роднина.
 • Пожар, кражба или стихийни бедствия в дома или в помещението за бизнес. Много е важно документално да можете да докажете събитието.
 • И още стачки в транспорта, които възпрепятстват пътуването.

В някой компании, нематериалните причини са разширени за други немедицински ситуации, които ще обособим в Допълнително покритие:

 • Ако застрахован бъде призован като свидетел по дело или се налага присъствие поради изискване надлежен орган;
 • Уволнение от работа, разбира се без дисциплинарно уволнение или отказ на работодателя за отпуск поради неотложни служебни ангажименти;
 • Неблагоприятни климатични условия;
 • Претърпяно ПТП, повреда или кражба на МПС или авария на МПС, с което ще се осъществява пътуването или кражба на документите на застрахования с които ще пътува при доказана невъзможност да бъдат преиздадени.

Цената на пътуването също има значение. Защото застрахователите са поставили ограничение и поемат риск до определена сума. В таблицата можеш да видиш до къде ще бъдеш застрахован.

таблица с параметрите по застраховката Отмяна на пътуването

Обръщам ти внимание, че застраховката може да се сключи само в деня на подписване на договора или няколко дни по-късно. Но при всички случаи, когато подписваш договора с туроператорската фирма или пристъпиш към закупуване на билети и плащане на резервация, трябва да си избрал твоя доверен партньор. Ние сме на разположение за всяка допълнителна информация.

Също така ти напомням за застраховката медицински разходи при пътуване в чужбина. Не тръгвай без нея. И тя може да включва покритие срещу Covid 19. Тук можеш да поръчаш полицата онлайн, да я получиш по електронен път и да я платиш лесно тук. Така че, не се колебай и осигури комфорта си по време на пътуването ти.

И още нещо – застраховката често се предлага от туроператорски фирми, често като допълнение към основния продукт – пътешествието. Но ако настъпи застрахователно събитие, ще ти помогнат ли за набирането на документите? Ще ти съдействат ли при завеждането на щетата и получаването на честно обезщетение? Част от описаните по-горе житейски ситуации са изпитание и е много вероятно да имаш нужда от хора с опит и хладнокръвие, които да ти осигурят правата пред застрахователя и сигурна финансова компенсация.

Бъди предвидлив, осигури рисковите ситуации с качествени застраховки и се наслади на пътуването ти.

0
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации