Застраховката живот е изложена на инфлация.

Много хора се разочароваха от застраховката живот заради хиперинфлацията през 97 година.

Застраховката живот дава сигурност за любимите хора при непредвидени обстоятелства и им дава възможност да продължат живота си след тежка загуба