Застраховка живот е закрила на любимите хора.

Застраховката живот не е за теб, тя е сигурност за любимата хора.