Човек, който е изплатил лизинга на автомобила си и му предстои смяна на талона.