Управляването на автомобил без валиден документ за технически преглед крие много опасности и може да Ви струва много пари.
За Вашето спокойствие, контролирайте валидността на техническия си преглед! Регистрирайте се в БЕЗПЛАТНАТА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ.
Така 15 дни преди изтичане срока на техническия преглед на автомобила, ще получите напомняне. След като извършите прегледа, непременно въведете новата валидност на техническия преглед, изписана на новото ти картонче!
Клиент ли сте на Вяра Застрахователен брокер?
Да Не

Желая да получавам полезна и актулна информация, свързана с моите интереси.
Запознат съм с ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

Защо е важен техническия преглед ГТП?

При проверка от КАТ, в която се установи липса на валиден ГТП се санкционира с глоба - фиш на стойност до 50 лв. По преценка на полицая може да бъде написан акт, при който след влизане на наказателното постановление, освен паричната санкция и коства и отнемането на 5 контролни точки.

При застраховка „Автокаско“, застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение при управление на технически неизправен автомобил. Особено ако причината за настъпването на щетата е самопричинена или Вие сте виновния водач.

По застраховка "Гражданска отговорност", застрахователят ще изплати обезщетение на увредените лица и може да предяви регресен иск към виновния водач, в случай че автомобилът ви е бил без валиден талон за технически преглед.

Защо да ползваш услугата за известяване?

Често пунктовете за технически преглед напомнят за изтичането валидността с СМС. Но това е доброволен акт. А управлението на автомобил без доказателство, че е технически изправно, може да струва скъпо на собственика.

Ако държите автомобилът Ви да бъде технически изправен и да сте спокоен, че документите са изрядни, тук можете да го направите безплатно.

15 дни преди въведената дата за валидност на действащия технически преглед ще Ви напомним за изтичането му, за да можете да подготвите автомобила си и да планувате прегледа на време.

С какви документи се преминава на ГТП?

Необходимите документи за преминаване на ГТП:

 • Талон на автомобила – голям и малък, като е възможно да носите копие на големия.
 • Валидна застраховка гражданска отговорност.
 • Ако автомобилът е снабден с газова уредба, е необходимо да има стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).
 • Документ за платен данък на МПС.
 • Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.
Какво да проверя в автомобила преди ГПП?

Препоръчваме на преглед автомобилът да бъде измит и в най-добро техническо състояние. ГТП проверява следните възли и детайли:

 • Идентификация на МПС;
 • Спирачна уредба - функциониране, състояние, ръчна спирачка, ABS и др.;
 • Кормилно управление - механично състояние, хлабини, серво и др.;
 • Видимост - поле на видимост, състояние на стъклата, огледала за обратно виждане, чистачки и др.;
 • Светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване – проверка фарове, габарити, стопове, мигачи, аварийни светлини, акумулатор и др.
 • Оси, колела, гуми и окачване;
 • Шаси и оборудване свързано с шасито
 • Оборудване - колани, пожарогасител, аптечка, клаксон, скоростомер и др.
 • Вредно въздействие - шум, емисии от отработили газове, течове.
Колко често се преминава ГПТ?

Леките и товарните автомобили, когато са регистрирани като нови, подлежат на преглед за първи път на третата година от първоначалната регистрация. Следващият преглед е на петата година.

Лек автомобил – След като автомобилът Ви е навършил пет години, техническите прегледи се извършват веднъж годишно. Превозни средства, извършващи обществен превоз като таксита и автобуси преминават ГТП веднъж на 6 месеца. Мотоциклетите преминават технически преглед веднъж на 2 години

Ползвайте с доверие! Вашите данни ще бъдат използвани единствено и само за известяване на падежа и съгласно Вашето отбелязано желание. Ние уважаваме Вашите права. Автоматичната система за известяване е създадена само за удобство и за контрол на риска.