в толокова малко устройство, могат да се съберат личните данни, ценности, финанси