Застрахователен продукт, който покрива злополуки. Фатален край, операции, фрактури и изгаряния.