Блог

Щета по автомобила! Как да я заведеш?

Автомобилното застраховане е най-разпространения и най-познат дял от застраховането. От години говорим, че българина цени повече автомобила си от живота. Но за мен това е повърхностно твърдение. Считам, че автомобилните застраховки са най-разпространения тип, защото хората редовно виждат как се случват събитията. Примери затова са – пътно-транспортните произшествия, градушка, пожар, щети на паркинг. Пък и лесно получават обратна връзка какво да правят при щета по автомобила от познати, форуми и  социалните мрежи.

За да бъда напълно точна и ясна, искам да поясня, че автомобилните застраховки основно включват застраховката Автокаско и Гражданска отговорност. И въпреки, че това е най-познатата застраховка на пазара, когато настъпи произшествие или пък природно бедствие, човек преминава през доста трънливата пътека да регистрира събитието пред държавните институции и след това трябва да претендира обезщетението към застрахователя си.

Ето какво трябва да направиш, за да бъдеш обезщетен ако се случи беля с автомобила!

 1. Снабди се с валиден документ, който удостоверява причината за настъпването на щетата – двустранен констативен протокол, протокол от КАТ, служебна бележка от пожарната, служебна бележка от Метрологичната служба при природно бедствие или служебна бележка от Полицията при злоумишлени действия от трети лица.

Най-разпространения вид щета – лекото пътно-транспортно произшествие се удостоверява с двустранен констативен протокол. Как да го попълниш така, че да не се налага да го преписваш многократно и да осигуриш интересите си пред застрахователите можеш да видиш в това видео. Създадохме го, за да бъдеш по-спокоен в такъв момент.

Тук трябва да направим уточнение – ако имаш застраховка Автокаско, обърни се към застрахователя ти по тази застраховка. Ако имаш само застраховка Гражданска отговорност, трябва другия водач да е виновен и това да е отразено в документите. Само тогава ще можеш да претендираш обезщетението си пред застрахователя на виновния водач!

 1. Прегледай полицата си, ако нямаш брокер! Важно е да провериш следните неща:
 • В какъв срок трябва да заведеш щетата пред застрахователя? Обичайно е необходимо да заведеш щета от 3 до 7 работни дни от настъпването на събитието.
 • Провери дали застрахователя няма изискване за регистриране на щетата в момента на настъпването на ПТП-то! Някой компании имат асистиращ автомобил, който може да посети мястото, други приемат обаждане по телефона. От там ще те насочат в следващите стъпки.
 • Виж в полицата какви са правата ти за възстановяване на автомобила – официален сервиз, доверен сервиз безкасово, фактура, експертна оценка и реши как ще ремонтираш. Ще ти е нужно при попълването на документите пред застрахователя.
 • Ако полицата ти дава право да получиш обещетение по експертна оценка или фактура, трябва в себе си да носиш и документ от банката с банковата ти сметка! Снабди се с такъв, за да не се налага втори път да ходиш до застрахователя.
 • Провери дали имаш предстоящи за внасяне вноски по застраховката. Ако искаш да получиш обезщетение в пълен размер или да вземеш възлагателно писмо за ремонт в сервиз, трябва да внесеш всички вноски по полицата. Можеш и да не ги внасяш веднага. Но или ще отложиш вземането на възлагателното писмо или ще ти бъдат прихванати от обезщетението.

Ако имаш доверен брокер, най-добре се свържи с него. За да преминете през процеса по-гладко и спокойно.

 1. Заведи щетата пред застрахователя. Тук сме посочили всички пунктове за завеждане на щети на застрахователите в София.
 • Документите, които трябва да носиш със себе си:
  • Талон на автомобила
  • Шофьорска книжка с контролен талон или акт за извършено нарушение
  • Талон за валиден технически преглед
  • Банкова сметка, ако ще получаваш обезщетение по експертна оценка или по фактури.

Препоръчително е да носиш в себе си полицата, но не е задължително. Вече всички застрахователни документи са в системите на застрахователите.

 • Попълваш уведомление за щета – отнема около 5 минути. Бланката се получава в офиса на застрахователя и съдържа данните на автомобила, на собственика и водача и кратко описание на обстоятелствата по настъпването на щетата. В тази бланка трябва да отбележиш по какъв начин да те обезщети застрахователя.
 • Остава огледа на автомобила от вещото лице. Трябва да си точен и честен, когато обявяваш увредените детайли. Не забравяй, че тези хора правят това от години и почти нямат тайни по авто щетите. Затова бъди коректен и честен. Вещото лице ще издаде протокол за оглед, в който описва щетите. Прегледай го преди да го подпишеш. По него ще определят обезщетението ти.
 • Ако имаш право на официален или доверен сервиз, остава да вземеш възлагателно писмо от застрахователя, с което ще можеш да ремонтираш автомобила ти без да заплащаш. Това може да се случи, само ако си платил вноските по полицата си. А ако правото ти на обезщетение е по фактура – трябва да предоставиш оригинала на застрахователя, а ако е по експертна оценка и в срок от 15 работни дни, обезщетението ще бъде по банковата ти сметка.

Това е начина да заведеш щета на автомобила ти, ако е бил увреден в резултат на покрит по полицата риск.

Да те предупредя! – Възможно е застрахователите да ти се сторят твърде служебни и строги при завеждането на щетата. Не го приемай лично! От тях се изисква безпристрастност.

И да те посъветвам – ако не си го правил досега, сключи застраховката си с брокер, който съдейства при такива събития! Цената не се увеличава, но по-важно е, че ще имаш партньор, който да се грижи за интересите ти в такъв момент и ще те води по тази пътека. Довереният брокер е допълнителната  гаранция за теб, с която да си спокоен дори когато късмета  не е на твоя страна.

0
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации
 • No related posts found.