Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/viarains/public_html/wp-content/themes/karma/functions.php on line 1387

Потвърждение на плащане чрез дебитна/кредитна карта

Заявка за онлайн плащане на застрахователна премия


Notice: Undefined index: for in /home/viarains/public_html/wp-content/themes/karma/rbb_online_payment_confirm.php on line 72

Notice: Undefined index: sum in /home/viarains/public_html/wp-content/themes/karma/rbb_online_payment_confirm.php on line 73

Notice: Undefined index: policy in /home/viarains/public_html/wp-content/themes/karma/rbb_online_payment_confirm.php on line 74

Notice: Undefined index: for in /home/viarains/public_html/wp-content/themes/karma/rbb_online_payment_confirm.php on line 75

Warning: A non-numeric value encountered in /home/viarains/public_html/wp-content/themes/karma/rbb_online_payment_confirm.php on line 105

Размер на премията или вноската: лв.

Вид застраховка:

Номер на полица:

Номер на заявката за плащане: 001767

Чрез виртуалният ПОС терминал на Райфайзенбанк можете удобно, бързо и лесно да платите с местни и международни карти. Разплащанията са базирани на 3-D Secure технология, разработена съвместно от международните картови организации Visa и Mastercard, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса.

Като гаранция за изпълнение на задълженията си и съгласно Кодекса на застраховането Вяра Брокер разполага със специална клиентска сметка, която е под специален режим и служи само за превеждане на застрахователните премии за застрахователя. Паричните средства по клиентската сметка не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер. Всички плащания по застрахователни полици постъпват в клиентската сметка на Вяра Брокер.