Ако си чужденец, който планува да прекара време в България, ето нещата, които трябва да знаеш за здравната ни система и застраховките, които е длъжен да сключва.

Всеки гражданин на чужда държава независимо дали ще пребивава краткосрочно, продължително или транзит, е длъжен да има застраховка за медицински разходи.

Застраховката покрива:

Условията на застраховката се определят в „Наредба за Общите условия, минималната застрахователна сума, минимална застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в РБългария“ или преминават транзитно през страната и покриват:

  • Медицински разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или;
  • Необходими и целесъобразни транспортни разноски, при застрахователно събитие, за настаняване или преместване в лечебно заведение;
  • Спешна дентална помощ.

Териториалната валидност е Република България

Срокът на застраховката зависи от престоя и е от 1 до 365 дни.

Цената на застраховката се определя от срока и може да се изчисли тук – Калкулатор

Обезщетение   Застрахователната сума за едно лице е съгласно Наредбата и е в размер на 60 000 лв. Застрахователят възстановява 100% реално направените разходи, в рамките на договорения лимит на отговорност, без прилагане на самоучастие.

Как да поръчаш? Лесно можеш да изчислиш цената в зависимост от срока и да поръчаш застраховката онлайн тук