здравно застраховане
лого Вяра

Групово доброволно здравно осигуряване

С договор за доброволно здравно осигуряване гарантирате качествена грижа за здравето на Вашите служители и дори за членовете на техните семейства.

Може би договора за доброволно здравно осигуряване има най-силен ефект върху екипа Ви при най-ниска цена.
Когато сключвате договора за доброволно здравно осигуряване е необходимо да изберете какви пакети ще покрива договора. Възможностите условно са следните:

  • Извънболнична помощ
  • Болнична помощ
  • Възстановяване на разходи
  • Профилактични прегледи
  • Стоматологични услуги

Преимуществата на груповия договор са много на брой, но тук  ще изброим най-ценните:

  • Служителите пестят време за диагностициране на заболявания
  • Получават „второ мение“ при недостатъчно добра диагноза
  • Имат лесен достъп до вискоспециализирани изследвания
  • Грижа и помощ при болнична помощ от страна на болничното заведение.

Важно е да се знае, че колкото по-голяма е групата, толкова по-добро покритие може да се договори. Индивидуалните и семейните договори са с по-ограничено покритие и в някои компании влизат в сила след определен отглателен период.