каско застраховка
лого Вяра

Застраховка Каско

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива щетите върху застрахования автомобил и описаните в полицата разходи. В различните компании се покриват различни рискове. Важно е, когато сключвате застраховката си, да прочете и сверите дали интересуващите ви рискове са покрити.

Основните рискове, са:

 • Природни бедствия – буря, градушка, наводнение, случайно падане на клони, дървета и други предмети, вследствие на природно бедствие
 • Пожар вследствие природни бедствия, техническа неизправност
 • ПТП
 • Увреждане на МПС в паркирано състояние
 • Кражба и грабеж на цялото МПС
 • Умишлен палеж или взривяване
 • Злоумишлени действия на трети лица

Какво не покрива застраховката?

Много е важно, когато закупувате застраховката си, да се запознаете с изключените рискове:

 • Управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите от закона норми или под въздействието наркотично вещество
 • Управление на МПС от лице, което не притежава свидетелство за правоуправление
 • Експлоатация или управление на технически неизправно МПС включително без валиден талон за технически преглед
 • Умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования
 • Кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати
 • Действия на застрахования, които представляват опит за измама, включително декларирането на неверни обстоятелства
 • Земетресение и последиците от него и други
 • Всички описани при сключването на застраховката детайли до степента им на увреждане в описа

За влизане в сила на полицата всяка застрахователна компания изисква в автомобила да има монтирано допълнително средство за защита. Някой марки автомобили като БМВ, Ауди и високопроходимите модели на Тойта, Хонда и други, се застраховат само с условието да имат монтирано препоръчано от застрахователя устройство.

Оглед на автомобила – всички компании изискват оглед при първоначалното сключване на полицата. Някой компании изискват такъв оглед при всяко подновявяване. Не го пропускайте!

Как се обезщетява по тази застраховка?

При частична щета, застрахователното обезщетение се получава по следния начин:

 • За автомобили от 0-4 години – с възлагателно писмо в сервиза на официалния вносителя
 • За автомобили от 5-10 години – с възлагателно писмо в доверен сервиз на застрахователя или по експертна оценка
 • Над 10 години – по експертна оценка на застрахователя.

Къде е валидна застраховката?

Териториалната валидност се договаря в полицата. Основно включва територията на Р.България. Някой компании предлагат разширено покритие за страните от ЕС и страните членки от споразумението „зелена карта“.

С какъв срок може да се сключи застраховката?

Стандартно се сключва за една година. По-кратките срокове са възможни, но застрахователите прилагат краткосрочна тарифа, което завишава цената.

Как мога да платя премията по застраховката?

Еднократно и на вноски.