гражданска отговорност
лого Вяра

Застраховка Гражданска отговорност

Застраховката е задължителна за всички сухопътни моторни превозни средства (без релсови превозни средства, самоходна техника и ремаркета категория 01), регистрирани по Закона за движение по пътищата на територията на РБългария.

Какво покрива застраховката?

  • имуществени и неимуществени щети нанесени на трети лица при управление на МПС, които са пряк и непосредствен резултат от застрахователното събитие;
  • вредите, причинени на чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи, които представляват пряк или непосредствен резултат от увреждането;
  • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенцията включително съдебни разноски

Какво не покрива застраховката?

  • Вредите, претърпени от виновния водач и вредите, причинени на имуществото на член на семейството;
  • Вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач
  • Екологични вреди, причинени от ядрени и други радиоактивни материали, вреди причинени при акт на тероризъм и война, вредите произтичащи от загубата или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви документи, марки, монети или други подобни колекции
  • Лихви, обезценка, глоби.

Какви са лимитите по застраховката?

  • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.
  • Имуществени вреди – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Къде е валидна застраховката?

Териториалната валидност на застраховката е РБългария, страните членки от ЕС и страните членки на споразумението „зелена карта“.

С какъв срок може да се сключи застраховката?

Една година.

Как мога да платя премията по застраховката?

Еднократно и на вноски.