автоасистънс
лого Вяра

Застраховка Автоасистанс

Аварията на автомобила на пътя може да струва много пари. Транспортирането с пътна помощ струва десетки и стотици левове.

Застраховката Автоасистанс предоставя ремонт на пътя  при ПТП или при техническа повреда. А именно:

 • Отстраняване на настъпила повреда на място;
 • При настъпила повреда в населено място – транспортиране на МПС в сервиз, посочен от абоната, най-близкия сервиз или до мястото на местодомуване;
 • При настъпила повреда извън населеното място – транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.

Към тези услуги могат да бъда включени:

 • транспортиране до център за спешна медицинска помощ на застрахован;
 • репатриране до лечебно заведение или дома на застрахован;
 • свързани с репатриране на тленни останки при смърт на застрахован;
 • транспортиране на застрахован от мястото на събитието до най-близък населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
 • неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
 • осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до автосервиз;
 • хотел;
 • осигуряване транспортирането на МПС и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване.
 • подаване на ток при неизправен акумулатор, при обездвижване на МПС в населеното място, с цел стартиране на двигателя на застрахованото МПС;
 • смяна на увредена гума
 • доставка на гориво на мястото на обездвижване на МПС. Стойността на горивото се заплаща от ЗАСТРАХОВАНИЯ.