планинска застраховка
лого Вяра
Планинската застраховка е предназначена за лица, които упражняват спортна или туристическа дейност, за времето, през което са в планината. Тя покрива разходите, които са направени на пребиваващите в планата за спасителни акции.

Ако претърпите злополука или се изгубите в планината, първа помощ и спасителна операция провежда планинската спасителна служба. За намирането и репатрирането на пострадалите лица се правят разходи, които започват от 160 лева и могат да достигнат до трицифрено число в зависимост от сложността на операцията.

Планинската застраховка гарантира заплащането на тези разходи до уговорения в полицата лимит.

Към това основно покритие могат да бъдат включени и допълнителни покрития:

  • доболнично лечение – медицински прегледи, рентгенови и лабораторни изследвания, лекарствени и спомагателни средства;
  • болнично лечение в най-близкото болнично заведение;
  • стоматологично лечение, наложено от злополука, за овладяване на болки;
  • разходи за транспортиране при тежко заболяване и/или смърт;
  • трайна загуба на трудоспособност над 10 %;
  • смърт на застрахован.