Стъпки, които да следваш, за да си осигуриш интересите при застраховка каско

За да си осигуриш правата по застраховката каско, ето как да действаш ако попаднеш при произшествие