сроквете по застраховка каско

Сроковете по застраховка каско са важни, за гарантирането на интересите по застраховката каско