следи валидността на документите за застраховка каско

Как да не пропускаш валидността на докумените, които ще ти осигурят правата по застраховка каско