1.Въведи данни и изчисли цената       2.Заяви полица


Съгласно чл.480 ал.1 от Кодекса за застраховането Гражданската отговорност е валидна за всички страни от споразумението "Зелена карта".

Физическо лице    
Юридическо лице

Вид МПС:


Кубатура / товароносимост / места:

Регистрационен номер:


Разположение на волана?
Десен     Ляв

Възраст на МПС-то:


Предназначение на МПС-то:


МПС-то има ли Каско застраховка?


Последната действаща застраховка гражд. отговорност в коя компания е?


Възраст на собственика:


Вина за ПТП?


Шофьорски стаж:


През предходната год. МПС-то утравлявано ли е повече от 60 дни извън Р.България?


Изчисли