застраховка автокаско

Застраховка автокаско покрива щетите по автомобила ти. А тук в споделяме и в резултат на какви рискове.