35% отстъпка по застраховка домашно имущество

Застрахователна компания Уника предлага 35% отстъпка по застраховка домашно имущество. Цената на застраховката можеш да пресметнеш тук.

 

Промоция по Медицинска застраховка на временно пребибаващи чужденци в страната

До 30.04.2018 год. Общинска застрахователна компания прави промоция по застраховка за временно пребиваващи чужденци в страната. За период на пребиваване от 12 месеца, цената е 159,12 лв. при лимит на покритие за медицински разноски от 60 000 лв.