фотоволтаични системи
лого Вяра
През последните години по много причини фотоволтаични системи все по-често се вписват  в пейзажа. С това и интереса към застраховането на това оборудване расте. Защото освен най-опасния риск градушка, възможността щети в резултат на злоумишлени действия, късо съединение, пожар и земетресение не са за подценяване.

Няколко важни неща за застраховката, които е добре да знаеш когато планираш, проектираш или вече пускаш в действие соларната система.

Първо трябва да направим разлика между системите и най-вече предназначението им.

Ако си от хората, които са поставили фотоволтаични панели за лични нужди, поставени върху твое имущество – покрив на блок или къща, тогава можеш да разшириш покритието си и за тях. Фотоволтаичната система трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да е за лични нужди
 • Стойността на инсталацията да бъде до 10% от стойността на имота ти на чийто покрив са монтирани.
 • Да имаш застраховка на дома. Ако все още нямаш такава, препоръчвам ти да сключиш. Всичко за застраховката на дома, такава каквато за да ти даде една истинска гаранция при разрушително събитие, сме описали на тази страница.

Или по друг начин казано, фотоволтаичните системи когато се ползват за лични нужди могат да бъдат включени към полицата на дома. Ако вече имаш такава, препоръчвам ти да добавиш тази инвестиция към полицата, за което ще ти бъде издаден добавък.

Ако системата е създадена с цел търгуване на енергия, за качествената полица е добре да разполагаш със следната информация:

 • информация за фондамента, върху който се изгражда,
 • година на изграждането,
 • площ на съоръжението,
 • дата на присъединяване към обществената енегоснабтителна мрежа,
 • марка, модел на модулите,
 • фирма, която извършва монтажа и поддръжката на съоръжението,
 • мощност.

В някой компании има изисквания за:

 • Квалификация на фирмата изграждаща фотоволтаичната система
 • Системата да е преминала успешно тестови период от 72 часа.
 • Модулите да са сертифицирани за натоварвания съгласно стандарт IEC 61215.
 • Инверторите и трансформатора трябва да са поставени в сграда или под соларните модули, за максимална защита от корозия и атмосферни влияния. Фотоволтаичните модули и инверторите да бъдат трайно прикрепени към метални стойки.
 • При включени покрития срещу кражба и вандализъм, имотът трябва да е постоянно обитаван или под непрекъснато видеонаблюдение или СОТ.

С нашето брокерско посредничество получаваш  анализ на условията на водещите компании спрямо спрямо специфичните нужди от покритие и съдействие при щета до пълното и честно възстановяване.

Ако желаеш нашето съдействие, попълни въпросника тук или се свържи с нас тук.

След като получим информация за фотоволтаична система, подготвяме оферта от водещите компании, която анализира цените и покритията.