Младо момиче, което е попаднало в произшествие с автомобила

Когато, човек попадне в произшествие е в състояние на стрес и може да допусне скъпоструващи грешки.

В тази статия сме описали няколко стъпки, които да следваш ако попаднеш в пътно-транспортно произшествие.