Блог

Застраховката Трудова злополука е най-икономичния начин да гарантирате служителите си срещу фаталните опасности по време на работа.

Ако вида на дейност на Вашата компания е включена в списъка за трудов тревматизъм е необходимо да сключите застраховка злополука за екипа Ви. Обикновено службата по трудова медицина препоръчва които длъжности да бъдат включени в застраховката.

Но няма ограничение да застраховате всички служители. Това е най-икономичния начин да гарантирате своите хора срещу фатален край или трайна загуба на трудоспособност.

Важно е да знаете, че тази застраховка покрива само най-тежките случай – фатален край и трайна загуба на трудоспособност. Заболявания, временни неразположения и дори обичайни фрактури на крайници не се обезщетяват. А също така злополуката трябва да е настъпила през работно време или иначе казано полицата не покрива рисковете в дома.

Все пак ако бюджета е ограничен, но Вие искате осигурите служителите си срещу най-фаталните рискове в работата, това е застраховката. Тя покрива ограничен брой случаи но застрахователната сума е сравнително висока и съответства на доходите на служителите – седем годишни брутни работни заплати.

С тази застраховка отговорните работодатели гарантират своята отговорност към екипа си в трудни времена.

2
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации
  • No related posts found.