застарховка автоасистънс

Със застраховка автоасистънс срещу незначителна сума на година си гарантирате автоасистънс и пестиге големи разходи