Fake logo
Здравейте, [your-name0]!
Благодаря за направената заявка за критични заболявания.
Детайли на заявката:
Име на лицето за контакт: [your-name0] Е-mail: [your-email] Адрес: [adres] Телефон: [tel]Име: [your-name1] ЕГН: [EGN1]

Име: [your-name2] ЕГН: [EGN2]

Име: [your-name3] ЕГН: [EGN3]

Име: [your-name4] ЕГН: [EGN4]

Име: [your-name5] ЕГН: [EGN5]

Застраховката да важи за: [ter] Предпочитан застраховател: [zastr] Брой вноски: [vnoski] Начин на плащане: [pay]

Дата на подаване на заявката: [_date] [dekl] [sagl]
Нашите клиенти също сключиха застраховка:

Можете да се свържете с нас:

Този mail е изпратен от сайта на Вяра Застрахователен брокер https://www.viara-ins.com