Блог

Нови правила при регистрацията на автомобилите

Тази новина се върти в новините от няколко дни. И тъй като напоследък се забелязва тенденция хората да обновяват автопарка си, темата е интересна.

Ето каква е информацията – вече данните за собствениците и новия, и стария се въвеждат в единна база между нотариалните кантори и КАТ.

Винаги се радваме на оптимизирането на работата на адмиситрацията. Но да обсъдим ефектите от промяната.

  • Промяната ще важи за всички автомобили, които за закупени на територията на РБългария
  • Ако закупите автомобил от физическо лице в чужбина, то регистрацията в КАТ ще трябва да протече, както досега.

Има ли промяна в документацията, която се носи при нотариуса? Не. Документите са, както са били:

  • Договор за покупко-продажба или фактура;
  • Застрахователна оценка, ако покупко-продажбата е между физически лица;
  • Лични карти на продавача и купувача;
  • Талон на автомобила;
  • Документ за платен пътен данък.

Новостите? Месец след продажбата, новият собственик трябва да регистрира автомобила на свое име в КАТ. Ако пререгистрацията не се случи в този срок, водачът ще бъде административно наказван. А ако не направи регистрацията до 2 месеца от подписването на договора за покупко-продажба, регистрацията ще бъде автоматично прекратена.

Надяваме се промяната да има положителен ефект в процеса на регистрация на автомобили като го улесни и облекчи. А ако с това се защитят интересите на българските застраховани срещу автомобили закупени от чужди граждани и управлявани в чужбина, това ще бъде още по-добре.

П.С. Нещо полезно! Управлението на автомобил без валиден технически преглед се наказва от КАТ Пътна полиция и се отразява върху покритието на застраховката автокаско. Ако желаете да Ви напомняме за датата на техническия Ви преглед, можете да го направите тук. Безплатно е и е полезно!

1
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации