разтопен асфалт, щети по автомобила, протоколи, застраховка, отговорност

Как да извадиш потокол от застрахаветля за щетите по автомобила ти от разтопения асфалт