какво да съдържа раницата

Списък с важните вещи и напомяне за планинската застраховка.