Блог

Здравна застраховка за краткосрочно или продължително пребиваване на чужденци в България

Здравна застраховка за краткосрочно или продължително пребиваване на чужденци в България

Ако вие сте гражданин на страна членка извън Европейския съюз и планувате да прекарате известно време в България легално, то трябва да получите разрешение затова от служба Миграция на МВР.

С документите, с които кандидатствате за разрешение е и здравна застраховка с лимит 60 000 лева. Здравната застраховка за чужденци в България ви осигурява безплатна спешна помощ. Това, което е безплатно за българските граждани и гражданите на Европейски съюз! Разликата е в качеството на оказаната спешна помощ – бързината на достигане на екипите, пълнотата на изследванията и вложените материали.

Застраховката покрива спешните състояния в резултат от злополука и заболяване, а именно:

–          доболнично и/или болнично лечение

–          дентална (стоматологична) помощ с лимит 500 лева от едно събитие и  в агрегат от всички събития през срока на застраховката.

Цените при различните застрахователи варират от 1 300 лева до 200 лева за годишните полици. За студенти има отстъпки. С нас на едно място ще получите цените на всички застрахователни компании и ще можете да изберете лесно къде да сключите застраховката.

 Ако по време на престоя си в България се наложи да ползвате спешна медицинска помощ, Вие трябва да сте спокойни, че направените разходи за лечението ви ще бъдат възстановени. Все пак трябва да се уверите, че сте направили следните важни стъпки:

1. Да уведомите застрахователя в срок от 24 часа от настъпването на събитието;

2. Да представите документите, които удостоверяват събитието;

3. Да представите документите, удостоверяващи направените разходи.

С нашето брокерско съдействие Вашата основа грижа е възстановяването. Всички подробности по претенциите ви, можете да обсъждате с нас и така събраните документи, ще ви гарантират бързо и точно възстановяване на направените разходи.

Тук можете да изчислите цената на здравната застраховка за временно пребиваващи чужденци в РБългария.

Пожелаваме ви ползотворен престой в България и спокойствие, гарантирано от  качествена застраховка.

0
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации