Блог

Задължителна здравна застраховка за временно пребиваващи чужденци в България

Вчера ми се обади съученик, с молба за помощ. Съпругата на брат му е рускиня, при сключването на брака им тя е запазила руското си гражданство.

Сега е със статут на временно пребиваващ чужденец в България. Затова трябва да подаде документи и да получи разрешение за престоя в страната ни. Сред тях е здравната застраховка за временно пребиваващи чужденци в България със срок равен на престоя, за който се кандидатства.

Моят съученик ми каза, че неговата чуждестранна роднина започвала работа и щяла да бъде здравноосигурена. Защо тогава й е нужна здравната застраховка?

Ето защо! Спешната медицинска помощ е безплатна за всички граждани на РБългария както и за всички граждани на Европейския съюз. Какво е качеството й и ограниченията в страната ни, това е друг въпрос.

Всички граждани от страни, които не са член на Европейския съюз трябва да заплащат за спешната помощ. Затова е нужна застраховката – задължителна здравна застраховка за временно пребиваващи чужденци в България. Тя покрива спешна медицинска помощ, включително спешни стоматологични операции до лимит от 60 000 лева.

И да, цените са много разнообразни. Моят съученик беше разбрал за цена на застраховката за година – 1 200 лева и беше притеснен. Ние му сключихме застраховката за 193 лева. Ето тук са актуалните цени.

Пожелаваме щастлив семеен живот и спокоен престой на дамата от Русия в България, да не й се налага да ползва спешна помощ. Но ако това все пак стане, да е спокойна, че има качествена застраховка.

0
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации