Блог

Застраховката на дома – въпрос на незначителна сума и отношение.

Преди седмица разбрахме за пожар в магазин в гр. Сандански, който е причинил такива щети, че оставил без покрив 40 семейства. Напълно очаквано, по информация от медиите, никой не е имал застраховка за дома. Щетите са причина повече от 120 човека да останат без покрив!

Новината отново повиши интереса към застраховката домашно имущество. Съвсем нормално е интересът да нараства, когато се вижда риска в действие. Често пъти хората не сключват застраховката, защото не могат да пипнат, да опитат или видят действието при покупката. Застраховката на дома трябва да се сключва дълги години и едва когато се случи събитието, разбираш условията и смисъла й.

Но тук действието на пожара е видно. Въпреки че е сравнително по-рядко събитие, възникването му има силно въздействие върху околните. Проявите са не само в пламъците, те са в опушването, одимяването и в зависимост от конкретната обстановка от водата, използвана гасенето на пожара.

Гледам снимките с горчивина. Мисля си какво ли означава да започнеш живота си от начало? Да останеш без покрив? Без никакви вещи и уреди и да трябва да вложиш стотици левове  в ремонт.

И всичко това допълнено с усещането да си жертва на чужди действия. Защото в този случай, предварителните данни говорят за умишлен палеж в търговското помещение на партера. Повече от сто човека ще трябва да вложат огромни усилия, средства и търпение, поради независеща от тях причина.

Не се въздържах и реших да сметна каква е цената на една хубава застраховка имущество за един апартамент 70 м2 в гр. Сандански.

Цената на застраховката на стандартен апартамент в гр. Сандански,

  • апартамент 70 м2 в при застрахователна сума 35 000 лева,
  • обзавеждане за 7000 лева и
  • електроника срещу кражба за 1400
  • струва за ЕДНА ГОДИНА – 62 лева!

Ако потърпевшите бяха сключили застраховка на домовете си, при горните минимални цени, щяха да получат сумата от 40000 лева срещу заплатената премия от 62 лева. Освен това част от застрахователите предлагат разходи за алтернативно настаняване при настъпването на такъв риск – 7 седем нощувки до 75 евро. Да, щетите по блока ще отнемат месеци! Но седем нощувки на първо време позволяват на човек да се опомни, да претегли ситуацията и да намери разумно решение.

И на Вас ли ви се струва, че застраховката за домашно имущество е незначителна? Много често клиентите ни питат дали това е цената на месец. Затова ще го кажа пак  – това е цената на застраховката за дома за една година. И тази премия може да се разсрочва на удобни вноски.

Искате да проверите цената на застраховката на Вашия дом? Можете да го направите тук. Не забравяйте да изберете най-високото покритие, защото само при него се покрива другия опустошителен риск – земетресението.

Рискът пожар е бил първия риск, който са започнали да покриват застрахователите. Причината – Големия пожар в Лондон, при който са изгорели 13 000 дома. Огромна загуба, последвала с противодействие от страна на хората. И като резултат днешни дни е почти невъзможно да намериш британец без застраховка на дома.

Ако отдавна сте отлагали сключването на застраховка домашно имущество, но сте убедени, че тя е необходима да осигурите спокойствието и сигурността в дома, можете да направите заявка тук.

Моята гореща препоръка е – Не отлагайте момента! Можете да бъдете активни в контрола на риска или жертва на обстоятелства.

0
  Свързани публикации
  • No related posts found.

Add a Comment